РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Даниел Стефоски

Работник за месец Септември – ANABELLA

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Бојан Стефаноски

Работник за месец Септември – АМ магацин

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Катерина Јанкулоска Ѓоргијеска

Работник за месец Септември – Тамаро 5

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Билјана Коталеска

Работник за месец Септември – Тамаро 6

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Фанче Тренкоска

Работник за месец Септември – Тамаро 7

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Даниела Бебекоска

Работник за месец Септември – Тамаро 8

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Менче Петкоска

Работник за месец Август – Anabella

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Весна Гаврилоска

Работник за месец Август – Тамаро 7

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Маја Софрониеска

Работник за месец Август – Тамаро 6