Менаџерски тим

За сите прашања поврзани со работењето на Тамаро маркетите и сите сектори кои се дел од него, слободно контактирајте ги членовите на менаџерскиот тим.

Менаџери

Коста Андриќ

Менаџер на Тамаро 10 (Крстџамија)
телефон 078 304 877

Благица Ситникоска

Менаџер на Тамаро 7 (АСНОМ), Тамаро 1 (ул. Лазо Трпоски)
телефон 078 308 429

Мирјана Костоска

Менаџер на Тамаро 6 (Братство), Тамаро LIMIT, Тамаро 2 (с.Лескоец), Тамаро 3 (с.Лескоец)
телефон 078 328 371

Јулија Силјаноска

Менаџер на Тамаро 5 (Туристичка), Тамаро 8 (Струга), Тамаро 4 (Даљан)
телефон 078 307 642

Марина Устијаноска

менаџер за продажба (Тамаро Холдинг)
телефон 078 328 372
Прашања и предлози