Менаџерски тим

За сите прашања поврзани со работењето на Тамаро маркетите и сите сектори кои се ел од него, слободно контактирајте ги членовите на менаџерскиот тим.

Супервизор

Билјана Стефановиќ

Супервизор на сите Тамаро маркети
e-mail: biljana7@tamaro.mk

Менаџери

Јуле Ѓузелоска

Менаџер на Тамаро Супер маркет бр.8 - Струга

Тамаро 5

Менаџер на супермаркет Тамаро бр.5
e-mail: contact@tamaro.mk

Соња Шокаровска

Менаџер на Тамаро Супер маркет бр.6
e-mail: sonja6@tamaro.mk
Прашања и предлози