РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Војдиновска Лидија

Работник за месец Мај – Тамаро 6

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Голабовска Елизабета

Работник за месец Мај – Тамаро 7

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Блажевска Лиле

Работник за месец Мај – Тамаро 5

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Баловска Радица

Работник за месец Мај – Тамаро 8

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Марина Мурџеска

Работник за месец Февруари – Тамаро 8

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Сања Спироска

Работник за месец Февруари – Тамаро 7

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Дејан Наумоски

Работник за месец Јануари – Тамаро 8