РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Марина Мурџеска

Работник за месец Февруари – Тамаро 8

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Сања Спироска

Работник за месец Февруари – Тамаро 7

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Дејан Наумоски

Работник за месец Јануари – Тамаро 8

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Ирена Спироска

Работник за месец Јануари – Тамаро 7

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Бети Јовческа

Работник за месец Јануари – Тамаро 6

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Васе Ивановска

Работник за месец Јануари – Тамаро 5

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Цветанка Божиноска

Работник за месец Декември – Тамаро 5

РАБОТНИК НА МЕСЕЦОТ: Маја Миновиќ Попоска

Работник за месец Декември – Тамаро 6